Overige informatie


Aanmelden/inschrijven
Vakantierooster
Ziekmelden
Lesuitval
Chromebooks
Schoolregels
Gedrag en afspraken buiten school
Hoofdluisbeleid
Gym
Omgang internet en sociale media
 

Hoofdluisbeleid


Aan elk nieuw kind wordt een luizencape uitgereikt. Het is de bedoeling dat de kinderen hun jas en tas daarin opbergen.
Na elke vakantie van minimaal een week worden alle kinderen op school, de dinsdag na de vakantie gecontroleerd op hoofdluis door ‘hoofdluisouders’. De ouders van de kinderen met hoofdluis worden nog dezelfde dag door de leerkracht gebeld, om dit te melden. Wanneer ouders niet telefonisch bereikt kunnen worden, krijgen ze een mail. De directie of leerkracht spreekt een hercontrole af.
Wanneer u thuis constateert dat uw zoon of dochter hoofdluis heeft, is het belangrijk om dit op school te melden. Op deze manier kunnen we voorkomen dat er onnodig kinderen mee besmet worden.