Overige informatie


Aanmelden/inschrijven
Vakantierooster
Ziekmelden
Lesuitval
Chromebooks
Schoolregels
Gedrag en afspraken buiten school
Hoofdluisbeleid
Gym
Omgang internet en sociale media
 

Gedrag en afspraken buiten school


1. We zijn een kwartier voordat de school begint welkom op het schoolplein.
2. We spelen ieder op de daarvoor bestemde plek op het schoolplein.
3. We blijven op het schoolplein.
4. We mogen allemaal meespelen
5. We noemen elkaar bij de voornaam.
6. We doen aardig tegen elkaar.
7. Als iemand wordt gepest, melden we dit aan de pleinwacht.
8. We raken elkaar alleen aan als de ander dit ook wil.
9. We lopen met de fiets aan de hand over het schoolplein.
10. We hoeven van huis geen ballen mee te nemen, iedere groep heeft zijn eigen bal.