Overige informatie


Aanmelden/inschrijven
Vakantierooster
Ziekmelden
Lesuitval
Chromebooks
Schoolregels
Gedrag en afspraken buiten school
Hoofdluisbeleid
Gym
Omgang internet en sociale media
 

Schoolregels


Voor leerlingen en leerkrachten zijn er gedragsregels waaraan ze zich dienen te houden. Om alles soepel te laten verlopen zijn afspraken noodzakelijk:
  1. Samen spelen, samen delen.
  2. Groot of klein, iedereen mag zichzelf zijn.
  3. Aardig praten is oké, je maakt er vriendjes mee.
  4. Er is er maar één die praat, zodat het luisteren beter gaat.
  5. Als iemand zegt STOP, dan houd je ook echt op.
  6. Ruzie maken geeft verdriet, help elkaar als je iets ziet.
  7. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen
  8. Buiten rennen is oké, binnen lopen een heel goed idee.
  9. Spelen in de bosjes is heel fijn, maar wij spelen liever op het plein.
  10. Hoor ik de bel, dan ga ik in de rij bij de deur, heel snel.