Overige informatie


Aanmelden/inschrijven
Vakantierooster
Ziekmelden
Lesuitval
Chromebooks
Schoolregels
Gedrag en afspraken buiten school
Hoofdluisbeleid
Gym
Omgang internet en sociale media
 

Chromebooks


In alle groepen kan de verwerking van de lesstof op Chromebooks gedaan worden. Op het Chromebook staat de verwerkingsstof van de verschillende vakken zoals taal, spelling, woordenschat en rekenen.  In plaats van oefenen op papier, doen ze dat op een Chromebook. Het voordeel van de Chromebook  is dat de leerlingen direct zien of ze het goede antwoord hebben gegeven. Zijn ze klaar met de basisstof van de les dan kunnen ze direct extra oefenstof maken of werken aan hun eigen doelen. Zo worden alle leerlingen goed uitgedaagd. Leerkrachten zien op hun scherm precies wat de leerlingen doen en of ze fouten maken. Zo kan de leerkracht direct helpen waar dat nodig is. De Chromebook  geeft ook aan hoe het werk gemaakt is en in een overzicht kan de leerling zelf zien welke ontwikkeling wordt doorgemaakt. De leerling wordt zo meer eigenaar van zijn eigen leerproces.