Overige informatie


Aanmelden/inschrijven
Vakantierooster
Ziekmelden
Lesuitval
Chromebooks
Schoolregels
Gedrag en afspraken buiten school
Hoofdluisbeleid
Gym
Omgang internet en sociale media
 

Lesuitval


Leerkrachten kunnen ziek worden of door een dringende of bijzondere reden afwezig zijn. We proberen voor hen vervanging te regelen, daarvoor is er onder andere een invallerspool.
Wanneer er iemand ziek of afwezig is en er is geen vervanging, dan proberen we dat intern op te lossen, door het inzetten van leerkrachten en onderwijsassistenten. Gevolg hiervan is dat ander werk blijft liggen.
In uiterste nood wordt er een groep naar huis gestuurd, ouders worden daarover geïnformeerd. Ouders mogen van ons verwachten dat we in alle redelijkheid onze uiterste best zullen doen om te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd worden.
Tijdens de Corona-crisis hebben we veel gebruik gemaakt van Classroom. We hebben hiervan geleerd dat we op een goede manier snel konden meekijken en feedback konden geven.
Het maken van instructievideo’s hebben we veel gedaan, maar werd niet als optimaal ervaren. Leerkrachten kunnen in de klas veel sneller reageren op situaties. Ook kinderen kunnen sneller reageren en aangeven waar een hulpvraag ligt.
Snappet heeft ons prima geboden wat wij verwachten. We hebben de leerlingen goed kunnen volgen.