Overige informatie


Aanmelden/inschrijven
Vakantierooster
Ziekmelden
Lesuitval
Chromebooks
Schoolregels
Gedrag en afspraken buiten school
Hoofdluisbeleid
Gym
Omgang internet en sociale media
 

Aanmelden/inschrijven


Kinderen kunnen voor de Wilhelminaschool aangemeld worden, door contact op te nemen met de intern begeleider, directeur, de locatiecoördinator of één van de leerkrachten. De interne begeleider neemt daarna contact met u op voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek wordt kennis gemaakt, uw wensen en verwachtingen van de school, het onderwijs besproken en  informatie over school en het onderwijs gegeven. U mag dan onze school bekijken en de sfeer proeven. Dan pas beslist u om uw kind aan te melden. Op basis van uw aanmelding, gaan de interne begeleider en  schoolleiding samen met het schoolteam bekijken of en hoe uw kind geplaatst kan worden. De interne begeleider en schoolleiding gaan pas over tot inschrijving van een kind als gebleken is, dat onze school aan uw kind de zorg kan bieden, die het nodig heeft. Uw kind wordt ingeschreven op de datum dat het vier jaar wordt. De leerkracht van groep 1 maakt een afspraak om te komen wennen. Voor kinderen van een andere school wordt door de locatiecoördinator of directeur in overleg met de leerkracht de datum van inschrijving of toelating bepaald.