Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?


De school organiseert veel activiteiten in een schooljaar en vraagt daarvoor een vrijwillige ouderbijdrage die moet worden overgemaakt. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. De bijdrage bedraagt € 10,- per leerling, per schooljaar voor de groepen 1 t/m 8. Ouders die de gevraagde bijdrage moeilijk kunnen betalen, kunnen contact opnemen met de schoolleiding. De ouderbijdrage wordt gestort in het schoolfonds welke wordt beheerd door de administratie van de school. Uit dit fonds worden de verschillende activiteiten bekostigd zoals schoolfeesten, vieringen, ouderavonden, sportevenementen, culturele activiteiten en dergelijke. De school legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders.