Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Ouderbeleid


Op de Wilhelminaschool willen wij samen met u,  het beste uit uw kind te halen. Daarvoor is een goede relatie tussen leerkracht, ouders en kind een voorwaarde. Wij nemen uw kinderen serieus en we willen dat ze zich prettig voelen op school. U als ouder kunt hierbij helpen door er voor te zorgen dat ze fit, gevoed en op tijd op school komen. Van de leerkrachten krijgt uw kind gerichte aandacht om zo goed mogelijk op school te kunnen functioneren.
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Ouders en school hebben hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid en daardoor ook diverse raakvlakken.
 

 

Inrichting van ons ouderbeleid


Communicatie 
Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind. 
Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor kan passend onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd worden. 
Goede, persoonlijke communicatie is daarom onmisbaar, want dan voelen ouders zich serieus genomen en eventuele misverstanden kunnen dan makkelijker uitgepraat worden. 
Niet alleen de kinderen voelen zich dan thuis op de school maar ook de ouders. 
Een positieve grondhouding is erg belangrijk. De school ziet ouders als partner, die een waardevolle bijdrage kan leveren. 
De school moet voor ouders  betrouwbaar en transparant zijn. 
 
Vormen van ouderbetrokkenheid op de Wilhelminaschool
Drie keer per jaar vindt er een Samen-ochtend plaats. De ouders van de kinderen krijgen dan samen met de kinderen les over een maatschappelijk thema of een vakgebied in de klas.
De driehoek ouder-kind-school is erg belangrijk. Elke dinsdagmorgen krijgen ouders les in de Ouderkamer. Zo krijgen ouders vertrouwen in de school en leren ze hoe ze hun kind kunnen ondersteunen tijdens het leerproces. Ook zullen de ouders van groep 1/2 in de “Ouderkamer” les krijgen in de woorden die de kinderen in de klas aangeboden krijgen. De ouders leren hoe ze de woorden thuis samen met hun kind kunnen oefenen. Samen wordt de schoolkalender doorgenomen en de activiteiten besproken.