De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Met de methodetoetsen houden we zicht op de dagelijkse vooruitgang van de leerlingen.


Twee keer per jaar nemen we bij de leerlingen Citotoetsen af om te zien hoe een leerling staat t.o.v. het landelijk gemiddelde. Deze toetsen worden afgenomen in januari/februari en in mei/juni van elk schooljaar. Met de eindtoets Route 8 verantwoorden we de eindopbrengsten aan de inspectie.
 
In april 2020 heeft groep 8 geen eindtoets kunnen maken wegens Corona.
 
2017-2018 2018-2019 2019-2020
198,6 197,9 geen eindtoets
boven de inspectienorm boven de inspectienorm  


Toelichting Referentieniveaus; kerndoelen die de leerlingen moeten beheersen. 1 F is het basisniveau voor in principe alle leerlingen. 2 F voor taal en 1S voor rekenen is een hoger niveau waarin meer gewerkt wordt met complexere taken waarbij er meer denkstappen nodig zijn om te taak te volbrengen.

 

 

Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2017-2018
2018-2019
2019-2020
VWO/gymnasium     16,67%
HAVO/VWO   40%  
HAVO      
VMBO TL/HAVO 66,67% 20% 33,32%
VMBO TL      
VMBO Kader/TL   10%  
VMBO Kader 33,33%    
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader   30% 16,67%
VMBO Basis     16,67%
VMBO Basis met LWOO      
Parktijkonderwijs     16,67%
       
Totaal aantal leerlingen 3 10 6