Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Lesuren


Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:    Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. 
Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. 
De school bepaalt zelf hoe ze inzichtelijk maakt dat er voldoende tijd aan onderwijs wordt besteed. 


Maandag, dinsdag, donderdag groep 1 t/m 8                   08.30-12.00 en 13.00-15.00 uur
Woensdag                                        groep 1 t/m 8                   08.30-12.15 uur
Vrijdag                                              groep 1 t/m 4                   08.30-12.00 uur
Vrijdag                                              groep 5 t/m 8                   13.00-15.00 uur
Om 08.20 uur en 12.50 uur zal er pleinwacht aanwezig zijn.
Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn, zodat ze geen lestijd missen? Mocht u kind ziek zijn dan graag voor 08.30 uur bellen met 0524-512485.