Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


Onze schoolpopulatie is gemengd wat betreft herkomst en culturele achtergrond. Veel leerlingen komen uit een niet-westerse culturele achtergrond. Omdat hun ouders niet in Nederland geboren zijn, is de thuistaal niet het Nederlands. De Wilhelminaschool besteedt extra aandacht aan de taalontwikkeling. Sinds het najaar van 2018 is de Ouderkamer gestart op school. Het doel van de Ouderkamer  is het vergroten van de taalvaardigheid van ouder en kind en de we bevorderen dat ouders met hun kinderen thuis kunnen oefenen met de woorden die wekelijks worden aangeboden.
 
Onderwijs
We hebben ’s ochtends in de boven- en de onderbouw extra ondersteuning van een onderwijsassistent voor taal- en rekenactiviteiten.  Ons onderwijs is gericht op het vergroten van de taalvaardigheid,  met als doel het uitbreiden van de taalkennis en woordenschat.
Een aantal kinderen is geboren in het buitenland. Deze leerlingen hebben minimaal één jaar deelgenomen aan NT2-onderwijs op de asielzoekersschool De Smeltkroes in Aalden of de Opstap in Hardenberg.  Deze kinderen hebben in één jaar les in goed Nederlands spreken, lezen en schrijven gevolgd.
De school  is een Kindertalentenfluisteraar school. Drie keer per jaar voeren de leerkrachten kindgesprekken met de kinderen en worden hun talenten, welzijn en ontwikkeling besproken. Alles wordt weergegeven in het portfolio.