Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


Op onze school is het gebruikelijk dat we van elkaar leren. Er wordt veel met elkaar overlegd en er worden een aantal lessen samen voorbereid. Dit maakt onze lessen sterker. De lessen woordenschat worden op elkaar aangesloten. Er is hierdoor een duidelijke opbouw van de lessen in leerjaren. De leerkrachten kijken bij elkaars lessen, de lessen worden gefilmd en samen besproken tijdens de teamvergadering. Samen wordt er gekeken wat er goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden. Iedereen krijgt de ruimte om ideeën in te brengen.
Schooljaar 2020-2021 willen we het samen lessen voorbereiden uitbreiden naar begrijpend lezen en thematisch werken.
Ieder jaar wordt een klassenbezoek afgelegd. Dit doet de schoolleiding. Eens per twee jaar wordt de vaardigheidsmeter afgenomen. De vaardigheidsmeter is een instrument waarmee ontwikkelkansen van leerkrachten wordt vergroot.