Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

 

School


Missie Wilhelminaschool

De Wilhelminaschool is een geweldige school waar ouders, kinderen en teamleden met plezier samenwerken om kinderen te laten stralen en een top-ontwikkeling te bieden. 
 
Inleiding

De Wilhelminaschool gaat zich profileren als school met een Expertisecentrum Nederlands als Tweede Taal en Taalontwikkeling. Hierbij blijft de Wilhelminaschool een school, het school-zijn blijft de corebusiness. De doelen die nagestreefd worden zijn:   
Visie op het leren
   
Pedagogisch klimaat
   
Kernwaarden

Zelfvertrouwen 
Ieder kind wordt gezien 
Talent 
Toegewijd en betrokken 
Ambitieus 
Voelbare rust