Vakantieverlof onder schooltijd vanwege het beroep van (een van) de ouders 
De regels hiervoor zijn als volgt:

 

Verlof van meer dan tien dagen
De leerplichtambtenaar beslist over verzoeken voor verlof van meer dan tien dagen. Het gaat dan bijna altijd om situaties waarin sprake is van een medische of sociale indicatie. Deze verzoeken worden door de schooldirectie voorgelegd aan de leerplichtambtenaar. 

Afwijzing
Een verzoek om verlof wordt door school zeker afgewezen als het gaat om:

Als leerlingen - ondanks een afwijzing door school - toch verzuimen, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Deze maakt een ‘proces verbaal luxeverzuim’ op, wat leidt tot het opleggen van een boete aan de ouders.